Ambassadörer

Humanisterna har ett antal ambassadörer i ett “advisory board”, som löpande bidrar med kunskap, erfarenhet och fungerar som bollplank. Dessa är för närvarande;

Anna Bergström,

Doktor i internationell hälsa. Tidigare ledamot i Humanisternas styrelse 2004-2005 och 2009-2012.

P C Jersild,

Läkare och författare, mottagare av Hedeniuspriset 2007. Ledamot i Humanisternas styrelse 2009-2011.

Karin Schmekel,

Docent i molekylärbiologi vid Stockholms universitet, tidigare dr i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet. Arbetar på Forskningspolitiska enheten på Utbildningsdepartementet, bland annat med myndighetsstyrningen av Vetenskapsrådet.

Björn Ulvaeus,

Kompositör och textförfattare.

Bengt Westerberg,

Partiledare för Folkpartiet 1983-1995 och socialminister 1991-1994. Ledamot i Humanisternas styrelse 2012-2014.

Barbro Westerholm,

Riksdagsledamot (fp), tidigare generaldirektör för socialstyrelsen 1979-1985. Mottagare av Hedeniuspriset 2004. Ledamot i Humanisternas styrelse 2005-2007.

Per Kornhall,

Per Kornhall, fil.dr och legitimerad gymnasielektor. Debattör och författare. Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och svensk representant i Europakommissionens nätverk av oberoende skolexperter. Mottagare av Hedeniuspriset 2008 och tidigare ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse.