Därför är vi sekulära humanister

Dilsa Demirbag-Sten Dilsa Demirbag-Sten
Kulturskribent, författare

“Religion har alltid varit ett hinder i kampen för kvinnors och homosexuellas rättigheter.”

Björn Ulvaeus Björn Ulvaeus
Kompositör och textförfattare

“Jag är så oerhört trött på att man ska hysa respekt för en massa villfarelser och tokiga idéer bara för att det kallas religion.”

Morgan Johansson Morgan Johansson
Riksdagsledamot, fd socialtjänstminister

“Fundamentalismen driver fram konflikter mellan människor, motarbetar kvinnors rättigheter och försvårar kampen mot hiv/aids.”

Maria Carlshamre Maria Carlshamre
EU-parlamentariker

“Jag har alltid haft stor respekt för människors andliga längtan. Men i religionens namn sker i dag de allra värsta övergreppen på vår jord.”

Felicia Gilljam Felicia Gilljam
Biologistuderande, tidigare suppleant i Humanisternas styrelse, ledamot i Unga Humanister Stockholms styrelse

“Humanisterna är en utmärkt plattform för att verka för en god sak: Kritiskt tänkande, en vetenskaplig grundsyn, ett förnuftigt samhälle och en etik byggd på vår medfödda empati och medmänsklighet.”

Lars Berg Lars Berg
Riskkapitalist

“Jag trodde för 20 år sedan att förnuftet hade segrat för gott över medeltida vidskepelse och tro på övernaturliga väsen. På senare tid har jag däremot med stigande förvåning sett hur religiösa föreställningar åter breder ut sig över världen (inte minst i moderna länder som USA). Jag vill därför stödja Humanisternas kamp emot religionernas ambition att påverka politik och samhällsbyggande.”

 

Olle Häggström Olle Häggström
Professor i matematisk statistik

“Mänskligheten står i det 21:a århundradet inför större och svårare utmaningar än någonsin tidigare. Om vi kastar förnuftet överbord för att istället söka svaren i kaffesumpen eller de heliga skrifterna, så är oddsen för att vi skall lyckas lösa problemen inte goda. Därför behövs Humanisternas opinionsbildande arbete.”

Åke Ortmark Åke Ortmark
Journalist, författare

“Humanisterna lever som Ingemar Hedenius lärde: vi ska ‘inte tro på något som det inte finns förnuftiga skäl att anse vara sant’.”

Sara Mohammad Sara Mohammad
Ordförande riksföreningen mot hedersrelaterat våld, “Glöm aldrig Pela och Fadime”; prisbelönt Svensk Hjälte

“Religioners föreställningsvärld står i stark kontrast till jämställdhet, demokrati och de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. De är utan undantag byggda på patriarkala värderingar och har en viktig roll i reproduktionen av de traditionella och konservativa könsrollerna.”

Här kan du se videoklipp med några Humanister som berättar om sitt engagemang för humanismen.

P C Jersild

Noomi Liljefors

Åke Ortmark

Christer Sturmark