Donera

Humanisterna
Vi behöver ditt stöd. Vår verksamhet är helt beroende av det ekonomiska stöd vi får av våra medlemmar och sympatisörer. Du kan stödja Humanisterna genom att donera medel här.

Humanisterna saknar idag alla former av statligt stöd, medan andra livsåskådningsorganisationer får åtskilliga miljoner av den svenska staten. Med mycket små resurser fortsätter Humanisterna att värna det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik.

Vi fortsätter kampen för att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar. Vi fortsätter att värna barnens rätt till en sekulär skolgång och säger definitivt nej till religiösa friskolor.

Hjälp oss gärna genom att stödja oss ekonomiskt. Humanisterna välkomnar alla belopp, stora som små, till sin verksamhet.

Använd det här formuläret för att donera till Humanisterna!

HumanistHjälpen
Många humanister känner att de personligen vill göra en humanitär insats. HumanistHjälpen är en insamlingsstiftelse som skapats med stöd från Humanisterna. Stiftelsen har 90-konton kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll.

HumanistHjälpen stöder människor vars mänskliga rättigheter åsidosatts, genom traditioner och sedvänjor med ursprung i religiösa krav. De vanligast drabbade är kvinnor och barn i utvecklingsländer, men även i vårt eget land. Välkommen att rädda medmänniskor till både liv och hälsa samt bidra till att skapa opinion för de mänskliga rättigheterna!

HumanistHjälpens hemsida kan du donera till denna viktiga verksamhet!