Kalendarium: Förbundet

Nordiskt humanistmöte

Nordiskt humanistmöte i Helsingfors, Finland 4-5 mars. Enbart för styrelsemedlemmar från de olika ländernas förbund. [Läs mer...]

Karlstad2

Humanistforum 2017

Humanistforum 2017 genomförs helgen 1-2 april i Karlstad. Konferensen genomförs vart annat år. De år det inte är någon förbundskongress. Syftet är att stimulera vår idé och verksamhetsutveckling, samt skapa kontakter mellan lokalavdelningarna. Program och innehåll är ännu inte bestämt, utan meddelas senare. Till årets konferens inbjuds förtroendevalda (styrelsemedlemmar och valberedning). Inbjudan skickas ut via […] [Läs mer...]

Se arkiverade händelser i Förbundet »