Kalendarium: Uppsala

Samtalskväll Uppsala

Samtalskväll den 13/3 kl. 19- på O’Connor’s vid Stora torget i Uppsala [Läs mer...]

Årsmöte Humanisterna Uppsala

KALLELSE ÅRSMÖTE 2016 Uppsalas lokalavdelning av Humanisterna kallar till årsmöte Tid: Söndag 26 mars 2017 kl. 14.00 Plats: Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 Uppsala Ärenden: 1 Öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val av två justerare 5 Mötets stadgeenliga utlysande 6 Verksamhetsberättelsen 7 Ekonomisk redovisning för 2015 8 Revisorernas berättelse 9 Fråga om […] [Läs mer...]

Se arkiverade händelser i Uppsala »