Att komma ut som ateist eller HBTQ i Indonesien

Humanisterna på Stockholm Pride

Vad innebär det att vara HBTQ eller ateist i ett land där grundlagen föreskriver att man skall tro på Gud? Ett land som gör stora demokratiska framsteg och har ett växande civilsamhälle, samtidigt som militanta religiösa extremister allt mer systematiskt brukar våld mot de som de brännmärker som hädare och kättare. Erfarenheter från ett halvår i Jakartas subkulturer. Föredragshållare: Xzenu Cronström Beskow

Fredagen 1 augusti kl. 12:00, Pride House (Kulturhuset i Stockholm), Studion.