Nordiskt humanistmöte

Nordiskt humanistmöte i Helsingfors, Finland 4-5 mars.

Enbart för styrelsemedlemmar från de olika ländernas förbund.