Studiecirklar

Humanisterna anordnar regelbundet studiecirklar på temat “Humanismen som sekulär livsåskådning”. Målgrupp för kursen är särskilt nya medlemmar och andra intresserade som vill ha en introduktion till Humanisternas idéer, ställningstaganden och verksamhet. Kontakta gärna studiecirkelansvarige Lars Höglund om du vill gå en studiecirkel eller arrangera studiecirklar på din ort.

Här kan du ladda ner Humanisternas studiecirkelmaterial, som kan kopieras upp fritt och användas som underlag för en studiecirkel om sekulär humanism.