Förbundsstyrelsen

Sedan Humanisternas förbundskongress den 23-24 april 2016:

Ordförande

Christer Sturmark, ordförande | christer.sturmark@humanisterna.se
Christer Sturmark är Fil. kand. i datavetenskap från Uppsala Universitet. Han är förlagschef och bokförläggare vid Fri Tanke förlag och författare. Förbundets ordförande sedan 2005.

1:a vice ordförande

Emilia Ericson, 1:a vice ordförande | emilia.ericson@humanisterna.se

Emilia Ericson är Fil. kand. i mänskliga rättigheter från Lunds universitet, masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap från Stockholms universitet. Projektledare för ett barnrättsprojekt. Arbetar nu på BRIS (Barnens Rätt i Samhället).

2:a vice ordförande

Tara Twana, 2:a vice ordförande | tara.twana@humanisterna.se

Tara Twana har en magisterexamen i Data – och systemvetenskap. Ett politiskt flyktingbarn som i början av 90-talet flydde från södra Kurdistan till Sverige med familjen. Fritidspolitiker. Sitter för närvarande i Stockholms läns landstingsting för socialdemokraterna. Tror på ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde där människors frihet leder till individens utveckling och frigörelse.

Förbundssekreterare

Ulf Gustafsson, förbundssekreterare | ulf.gustafsson@humanisterna.se

Ulf Gustafsson är civilingenjör och fastighetsförvaltare i Botkyrka. Han är sekreterare för lokalavdelningen i Stockholm. Engagerad i opinionsbildning för ett sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter, speciellt mot förtrycket av humanister och fritänkare i Bangladesh.

Kassör

Tore Mellberg, kassör | tore.mellberg@humanisterna.se
Toe Mellberg är fritidspolitiker och tidigare folkhögskolärare och rektor på Örebro folkhögskola. Numera pensionär. Ledamot i styrelsen för Humanisternas lokalavdelning i Örebro. Har som officiant genomfört flera barnvälkomnanden.

Ledamöter

Take Aanstoot, ledamot | take.aanstoot@humanisterna.se

Take Aanstoot är entreprenör och jobbar med säkra uppkopplade system. Engagerad i sekularism och mänskliga rättigheter, särskilt i Kenya med omnejd där han bor halvårsvis. Driver tesen att vi ska konkurrera hårdare mot kyrkkaffet om vi ska vinna nya aktiva medlemmar.

Per Dannefjord, ledamot | per.dannefjord@humanisterna.se
Per Dannefjord är lektor i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Dinky Daruvala, ledamot | dinky.daruvala@humanisterna.se

Docent i nationalekonomi vid Karlstad universitet.

Daniel Färm, ledamot | daniel.farm@humanisterna.se

Daniel Färm är 43 år, statsvetare, egenföretagare inom strategisk kommunikation och aktiv inom Socialdemokraterna. Han har tidigare arbetat i regeringskansliet, riksdagen och flera fackliga organisationer. Daniel brinner för frihetsfrågor, internationella solidaritetsfrågor och rättigheter för sekulära humanister runt om i världen.

Lars Höglund, ledamot| lars.hoglund@humanisterna.se
Lars Höglund är doktor i medicinsk vetenskap (biokemi) och arbetar som patentkonsult. Styrelseledamot i Humanisterna Stockholm sedan 2010. Vill medverka till att Humanisterna fortsätter och utvecklar sitt arbete för sekularitet, religionsfrihet och mänskliga rättigheter.

Amineh Kakabaveh, ledamot | amineh.kakabaveh@humanisterna.se

Amineh Kakabaveh är socionom, fil.mag i socialt arbete och filosofi. Ordförande i föreningen “Varken hora eller kuvad” och ledamot i riksdagen.

Patrik Lindenfors, ledamot | patrik.lindenfors@humanisterna.se

Patrik Lindenfors är docent i zoologisk ekologi vid Stockholms universitet. Han har författat böckerna Gud finns nog inte, Samarbete och Sekulär humanism, den sista tillsammans med Christer Sturmark. För närvarande forskar han på hjärnans evolution, demokratiutveckling och religioners hälsoeffekter. Lindenfors sitter även i styrelsen för Europeiska humanistfederationen EHF.

Cecilia Nordén, ledamot   | cecilia.norden@humanisterna.se

Cecilia Nordén, senior konsult inom affärs- och verksamhetsutveckling/ arkitektur med stark entreprenörsanda. Hon är civilingenjör från Teknisk Fysik LTH. Största fritidsintresset är kitesurfing.

Jonas Nordström, ledamot | jonas.nordstrom@humanisterna.se

Jonas är IT-konsult med intresse för vetenskap och folkbildning. Samarbetar gärna med våra lokalavdelningar och andra föreningar för att sprida humanistiska värderingar.

Piia Posti, ledamot | piia.posti@humanisterna.se

Piia Posti är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, Växjö. Hon värderar den sekulära humanismens inkluderande och livsbejakande hållning, och tycker att tankefrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet är några av samtidens viktigaste frågor.