Humanistbloggen

På den fristående Humanistbloggen kan du följa ett ständigt pågående samtal om sekulär humanism, vetenskap, pseudovetenskap, religion och politik. Bloggen är ett privat initiativ och står inte under Humanisternas översyn. Skribenternas åsikter är deras egna och behöver inte stämma överens med förbundet Humanisterna.

En länk till den fristående Humanistbloggen finner du här.