Humanisterna Södermanland

Humanisterna Södermanland organiserar humanister i och kring Södertälje.

Ordförande: Joakim Ströberg

Övriga ledamöter: Birgitta Edström, Peder Edström och Karin Westerberg.

Har du frågor eller synpunkter så kontakta lokalavdelningens styrelse per e-post: joakim.stroberg@humanisterna.se