Humanisterna Uppsala

Humanisterna Uppsala bildades den 16/10-2005, med sitt första ordinarie årsmöte den 25/2-2006.

Humanisterna Uppsala ingår som en länk i den nationella och internationella humanistiska rörelsen och vill på det lokala planet arbeta för humanismens idéer. Verksamheten utåt omfattar information, föredrag, debatter och insändare. Den inre verksamheten består av möten och studiecirklar kring våra frågor. Vi har samtalskvällar i stort sett varje månad (sedan 2006), midvinterfest för medlemmarna (sedan 2005) och deltar på Kulturnatten (sedan 2007) med mera.

Vi hoppas att den positiva medlemsutvecklingen fortsätter och att allt fler blir medlemmar och inspireras till att engagera sig och bidra till vår verksamhet. Många och aktiva medlemmar i Humanisterna Uppsala är viktiga förutsättningar för att vinna allmänhetens intresse för humanismens idéer.

Vi vill gärna att du som har synpunkter, idéer eller frågor kontaktar oss. Ditt engagemang kan bidra till att utveckla verksamheten inom Humanisterna Uppsala.

 

Kontakt

Humanisterna Uppsala

S:t Olofsgatan 10 E

753 12 Uppsala

Tel: 070 -276 37 65

E-post: uppsala@humanisterna.se

Organisationsnummer: 802009-5348

PlusGiro: 45 12 05 – 9

 

Styrelse

Olof Stroh, ordförande

Anders Nordstöm, vice ordförande

Håkan Lindgren, kassör

Lotti Nilsson, sekreterare

Övriga ordinarie styrelseledamöter;

Anders Martinsson

Kristian Larsson

Eva Pettersson

Roland Uhrberg

 

Revisorer

Katarina Reineck ordinarie och Kristina Axell suppleant.