Humanisterna Väst

Lokalavdelning Väst (f.d. Humanisterna Göteborg) omfattar dels Halland, dels Västra Götaland inklusive Göteborg och Bohuslän. Vi är runt 900 medlemmar. Den stora medlemstillströmningen är därmed likartad med riksförbundets. Lokalavdelningen bildades 1988 och är nu mer aktiv än någonsin.

Vi träffas första torsdagen varje månad i vår lokal i Viktoriahuset på Linnégatan i Göteborg (samma hus som Hagabion) och många hänger med på pub efteråt. Ändring av detta kan ske vid helgdagar etc.

Information om lokalavdelningen och våra aktiviteter finns för våra medlemmar dels på vår hemsida men skickas också ut via e-post. Det är därför viktigt att du anmäler din e-postadress till oss, antingen här eller med ett mail till vår sekreterare (se nedan).

Kontakt

E-mail till vår sekreterare Carolina Josefsson: vast@humanisterna.se

Humanisterna Västs PlusGiro är 30 87 63-2