Vigsel

VigselDen borgerliga vigselritualen har i äktenskapsförordningen utformats i ett kortfattat formulär, som ger den nödvändiga grunden för ett juridiskt bindande avtal. En mer utförlig vigselceremoni, motsvarande den kyrkan har en fast form för, har däremot aldrig utformats bindande former. Här finns stor frihet för de som planerar ceremonin att bestämma formerna.

Inom Humanisterna finns flera personer som ställer upp och genomför sekulära vigselceremonier. Dessa kan vara långa eller korta, mycket högtidliga eller mer informella, beroende på vilka önskemål brudparet har. Såväl heterosexuella som homosexuella par är självklart välkomna att anlita en officiant från Humanisterna.

Det är än så länge tyvärr bara ett mindre antal officianter hos Humanisterna som är förordnade som vigselförrättare hos Länsstyrelsen och därmed kan genomföra juridiskt giltiga vigslar. Om ni kan tänka er att skilja mellan den juridiskt bindande vigselakten och högtiden med vänner och familj, är det dock fullt möjligt att anlita de flesta av Humanisternas officianter till en vigselceremoni. Det finns inget som hindrar att äktenskapsförordningens formella vigselformulär läses även vid en sådan högtidsakt, men den får då bara en symbolisk betydelse.

I en del andra länder (till exempel Frankrike) är det alltid så att den formella registreringen av äktenskapet och själva vigselceremonin är skilda åt. I Sverige är det vanligt att par från religiösa samfund utan formell vigselrätt, genomför en vigselakt hos en borgerlig förrättare innan eller efter att de har sin religiösa bröllopsceremoni.

För en juridiskt giltig vigselceremoni kräver lagen att det skall finnas två vittnen. Antalet deltagare av släkt och vänner därutöver kan variera helt enligt egna önskemål. Liksom vid kyrkliga bröllop kan de som vill utse marskalkar, tärnor och brudnäbbar. Dikter, sånger, musik − levande eller inspelad − och dans är möjliga inslag i olika kombinationer. I en längre ceremoni brukar officianten säga något utöver det som ingår i det formella vigselformuläret. Inför vigseln träffas officianten och brudparet så att han/hon för att få veta lite om deras bakgrund och livssyn som en grund till vigseltalet. Brudparet kan vara aktiva på olika sätt. De kan läsa dikter, tala eller sjunga sånger till varandra och ge varandra trohetslöften. Allsång är också ett möjligt inslag under ceremonin.

Ett grundläggande råd till dem som önskar en mer utförlig ceremoni vid sin vigsel är att börja planera i god tid. Ta gärna hjälp av en officiant som Humanisterna utbildat. Många tips för ceremonin ges i boken Ceremonier i Livet.

Kom ihåg att äktenskapet måste föregås av hindersprövning. Den görs av Skatteverket och begärs av paren gemensamt samtidigt med en skriftlig försäkran om att hinder, t.ex. tvegifte, inte föreligger. Om inga problem finns, får man ett intyg, som visas upp för vigselförrättaren. Paret kan senast vid vigseln anmäla vilket/vilka efternamn de ska ha. Blanketter för såväl hindersprövning som anmälan av efternamn hittar ni på Skatteverkets webbplats.