Officianter

Humanisterna utbildar officianter för att kunna ge en allt bättre ceremoniservice (barnvälkomnande, vigsel och begravning) till alla som önskar icke-religiösa ceremonier. Idag har vi ett 30-tal aktiva officianter spridda över Sverige. En del av dem presenteras här. Fler officianter kommer att presenteras efter hand. Vill du ha hjälp att hitta rätt, kontakta gärna ceremoniansvarig Irene Rune!

!
Kvalitetssäkring. Har du synpunkter på vår officiantservice, kontakta ceremoniansvarig eller Humanisternas styrelse/kansli direkt.

Lista på Officianter

Nedan en lista på Humanisternas officianter, ordnade efter närmaste större ort.

Φ efter namnet betyder att de innehar vigselrätt.

  • Begravning
  • Vigsel
  • Barnvälkomnande