INTERNATIONELLT

Svenska Humanisterna ingår i en bred, global rörelse, med anor tillbaka åtminstone till 1800-talet. Vi är idag medlemmar i två paraplyorganisationer: Dels i European Humanist Federation (EHF) bildad 1991 och med säte i Bryssel, dels i International Humanist and Ethical Union (IHEU) som stiftades 1952 vid den första humanistiska världskongressen i Amsterdam. IHEU hade tidigare sitt huvudkontor i Utrecht, men från 1997 är detta placerat i London.

EHF samlar ett 40-tal olika nationella förbund i Europa, medan IHEU består av ett hundratal skilda organisationer över hela världen. England, Holland, Belgien, Norge, USA och Indien har varit bland de mest drivande länderna under den organiserade humaniströrelsens framväxt under 1900-talet.

Bägge organisationerna håller årligen generalförsamling och numera arrangeras var tredje år World Humanist Congress. De senaste världskongresserna har hållits 2005 i Paris, 2008 i Washington DC och 2011 i Oslo. Nästa gång står Oxford i England som värd 2014. Årets generalförsamlingar (2012) äger rum i Utrecht för EHF 25-27 maj och för IHEU 2-5 augusti i Montreal. 2013 planeras Bukarest vara platsen för en större gemensam konferens, i samband med generalförsamlingarna för både IHEU och EHF.

För närvarande sitter två svenskar i EHF:s styrelse, Staffan Gunnarson (Stockholm) och Hans Christian Cars (Wien).