Humanistisk konfirmation

Du behöver inte vara sekulär humanist för att gå på ett humanistiskt konfirmationsläger. Ordet konfirmera betyder att bekräfta något. Det du konfirmerar, eller bekräftar, är dig själv och att du håller på att bli vuxen. Vi konfirmerar alltså inte en trosuppfattning eller medlemskap i ett trossamfund. Enligt FN:s mänskliga rättigheter har alla ungdomar rätt att bli presenterade för olika livsåskådningar och rätt att själva utforska var de står. Den humanistiska konfirmationen är ett sätt att få göra det.

Tonåren är en brytningstid. Ungdomar behöver en plats där de kan få prata om saker som är viktiga för dem. Det är många som inte vet om att det finns ett alternativ till en religiös konfirmation, säger Johanna Lundgren, koordinator för den humanistiska konfirmationen.

- Veckoträffar

Nytt för i år är att du kan konfirmeras i Göteborg! Vi träffas en gång i veckan i sex veckor plus en lägerhelg.
Vi startar så många grupper vi kan beroende på efterfrågan. Vår strävan är att få igång en i Angered och en i centrala Göteborg.

Anmäl ditt intresse här.

- Sommarläger för ungdomar i 15-årsåldern

Under 2016 anordnandes tre lyckade läger, tack till alla ungdomar och föräldrar som gjorde det möjligt!

  • Sommar 2017

    Under hösten 2016  börjar vi planera inför sommaren 2017. På denna länk kan du anmäla intresse för 2017. Intresseanmälan är ej bindande och innebär inte garanterad plats – däremot kommer vi skicka ut information om planerade läger 2017 samt info om när anmälan kan registreras. Erfarenheten från tidigare år är att lägren fyllt upp snabbt.

    Intresserad av att veta mer? Klicka här

    Kontakt

    E-post konfirmation@humanisterna.se