Humanistisk konfirmation

Du behöver inte vara sekulär humanist för att gå på ett humanistiskt konfirmationsläger. Ordet konfirmera betyder att bekräfta något. Det du konfirmerar, eller bekräftar, är dig själv och att du håller på att bli vuxen. Vi konfirmerar alltså inte en trosuppfattning eller medlemskap i ett trossamfund. Enligt FN:s mänskliga rättigheter har alla ungdomar rätt att bli presenterade för olika livsåskådningar och rätt att själva utforska var de står. Den humanistiska konfirmationen är ett sätt att få göra det.

“Tonåren är en brytningstid. Ungdomar behöver en plats där de kan få prata om saker som är viktiga för dem. Det är många som inte vet om att det finns ett alternativ till en religiös konfirmation.”

 

- Sommarläger för ungdomar i 15-årsåldern

Under 2016 anordnandes tre lyckade läger, tack till alla ungdomar och föräldrar som gjorde det möjligt!

  • Sommar 2017

  • I sommar anordnar Humanisterna tre läger på Valla kursgård i Linköping. Använd länkarna nedan för att göra anmälan:
  • Sommar 2018

  • På denna länk kan du anmäla intresse för 2018. Intresseanmälan är ej bindande och innebär inte garanterad plats – däremot kommer vi skicka ut information om planerade läger 2018 samt info om när anmälan kan registreras. Erfarenheten från tidigare år är att lägren fylls upp snabbt.

Susanne Nyström är ny projektledare för Humanisternas Konfirmationsläger. Hon är marknadskommunikatör och har arbetat ideellt inom olika organisationer och verksamheter, både i Sverige och utomlands. Senast för Världens barn där hon var ansvarig för ett av deras insamlingsevent.

“Att arbeta för Humanisterna är något som jag ser fram emot. Jag hoppas att jag kan ge nya infallsvinklar samt att jag kan driva deras viktiga arbete framåt genom att nå ut till fler ungdomar och på sikt få fler att upptäcka att det finns alternativ till kristen konfirmation.”

Intresserad av att veta mer? Klicka här

Kontakt

E-post: konfirmation@humanisterna.se

 

- Veckoträffar

Nytt för i år är att du kan konfirmeras i Göteborg! Vi träffas en gång i veckan i sex veckor centralt i Göteborg, plus en lägerhelg utanför sta’n.

Läs först denna broschyren och anmäl sedan ditt intresse här.