Kongress 2016

Omröstning under kongress 2013

Varmt välkomna till 2016 års kongress som i år kommer att hållas under lördagen den 23 april, kl. 12.00–16.00, och söndagen den 24 april, kl 10.00–16.00. Kom i god tid så vi hinner med registrering innan kongressen öppnar!

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (klicka på länken för kartbild).

Anmälan är nu stängd!

Länk till kongresshandlingarna

KONGRESSOMBUD

Kongressen är Humanisternas högsta beslutande organ, och besluten fattas av kongressombuden. Lokalavdelningarna väljer självständigt ombud, men ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar. För att vara ombud måste man vara betalande medlem såväl vid val som vid kongressen. Ombudens namn och e-postadress ska vara förbundsstyrelsen till handa (kongress@humanisterna.se) senast den 2 april. Det är viktigt att lokalavdelningarna kontrollerar att ombuden är betalande medlemmar. Utdrag ur medlemsregistret kan beställas genom att skicka ett mail till hans.loo@humanisterna.se

Endast ombud har rösträtt. Alla medlemmar har närvarorätt, men yttranderätt endast vid behandling av en egen motion som man företräder.

Lokalavdelningarna tilldelas ombud efter medlemsantal. Ett ombud per påbörjat hundratal den 31 december 2015. Ombudsfördelningen ser i år ut på följande sätt för respektive lokalavdelning:

  

Lokalavdelning Ombud
Stockholm 21
Väst 9
Syd 6
Östergötland 3
Jönköping 2
Kalmar 2
Umeå 2
Uppsala 7
Värmland 2
Örebro 2
Gotland 1
Södermanland 1
Summa 58

 

Ombud ersätts för nödvändiga och skäliga resekostnader. Vid behov av övernattning i Stockholm får ombud själva ordna med logi. Ersättning (mot underlag) medges med upp till 800 kronor av kostnaden. Vi uppskattar om ni kan utnyttja möjligheten att dela boende. Kontakta Gudrun Nilsdotter (gudrun.nilsdotter@humanisterna.se, tel: 0731-80 74 81) för tips om boende.

MOTIONSTID

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongress ska inge en motion via e-post till kongress@humanisterna.se senast den 12 mars. Enligt stadgarna tillställs motionen även lokalavdelningen för kännedom.

KONGRESSHANDLINGAR

Senast den 9 april skickas kongresshandlingarna med e-post till alla ombud och övriga medlemmar som har anmält sig till kongressen. Stadgar och andra uppgifter inför kongressen finns på hemsidan. Observera att inga utskrivna kongresshandlingar kommer att delas ut under kongressen.

MÅLTIDER UNDER KONGRESSEN

Lördag

Som tidigare meddelats kommer det att erbjudas kaffe och en godbit under lördagen den 23 april, men deltagare ansvarar själva för lunch. Middagen kommer i år att hållas lördag kl. 16.30 på Galways Irish Pub, Kungsgatan 24, Stockholm (se vägbeskrivning nedan). Vi har reserverat bord, men inga föranmälningar krävs. Respektive deltagare beställer valfri rätt (och/eller dryck) till självkostnadspris på plats. Vi har möjlighet att sitta där fram till kl. 23 för den som så önskar. Deltagande är inget krav.

Söndag

Lunchen kommer att serveras på restaurangen Två Grabbar i ABF-huset. Lunchen är gratis för alla anmälda medlemmar som angett att de vill ha lunch i samband med kongressanmälan. Lunchkuponger kommer att delas ut i samband med registreringen. Dessa visas upp sedan upp i restaurangen när ni hämtar mat.

ANMÄLAN

Anmälan till kongressen görs senast 9 april genom att klicka på denna länk och följa anvisningarna. Anmälan kan göras från och med den 22 januari. Vänligen meddela om ni enbart avser delta under en av dagarna, och i så fall vilken dag. Meddela även om ni önskar lunch genom att välja något av alternativen ‘kött’, ‘fisk’ eller ‘vegetariskt’. Har ni några specifika krav (tex. matallergi) anger ni detta i meddelande-rutan nedan.

Vid frågor, eller om ni efterfrågar ytterligare information; kontakta respektive lokalavdelning, eller kongress@humanisterna.se

 

Väl mött!

Förbundsstyrelsen