Kristallkulan

KristallkulaHumanisterna vill sprida tillförlitlig information om påstådda övernaturliga förmågor. Därför förbinder sig Humanisterna att betala 100 000 kr till den som kan demonstrera en paranormal eller övernaturlig förmåga som saknar vetenskaplig förklaring. Förutsättningen är att fenomenet kan demonstreras under tillfredställande kontrollerade former. Den som anser sig ha en övernaturlig förmåga eller kan demonstrera en övernaturlig händelse kan ansöka om 100 000 kr hos Humanisterna. I prissumman ingår eventuella skatter och sociala avgifter.

Ansökan skall innehålla uppgift om personen som åtar sig att utföra demonstrationen, som namn, adress, telefonnummer, epost, m.m. Dessutom ska anmälan innehålla en beskrivning av vad för slags övernaturlig händelse anmälaren kan åstadkomma, samt ett förslag till testförfarande som utan varje tvekan kan visa att händelsen saknar vetenskaplig förklaring. Testet ska vara utformad så att den ger ett entydigt svar och inte kräver någon form av bedömning. Testförfarandet ska godkännas av Humanisterna. När detta skett kommer Humanisterna meddela var och när testet ska utföras. Humanisterna har rätt att genomföra testerna i flera steg.

All korrespondens angående anmälan och tester ska ske via epost på svenska. Humanisterna förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler, dock utan att ändringarna påverkar överenskomna tester.