Länkar

Humanism

Länkar till information om sekulär humanism.

Syster- och paraplyorganisationer

Länkar till humanistiska organisationer

Bloggar

Länkar till bloggar av humanister och/eller behandlar ämnen relevanta för humanister

 • Agneta funderar
  Personlig blogg av Agneta Blom, som är aktiv i nätverket Örebro samt humanistisk officiant.
 • Anders Rasmussen blog
  Anders Rasmussen skriver på engelska om vetenskap och religion.
 • Ateistbloggen
  Fredrik Bendz, med flera, bloggar om ateism, humanism m.m.
 • Christer Sturmark
  Humanisternas ordförandes blogg.
 • Hans Iwan Bratt
  Hans Iwan Bratt, tidigare styrelseledamot i Humanisterna, om bl.a. livsåskådning och politik.
 • Ulf Pettersson
  Medlem i Humanisterna som bloggar “från ett rationellt och djupdemokratiskt perspektiv”.
 • Vetenskap & Förnuft
  Kloka och vackra citat varvas med uppdateringar av sidan Dumheter i Genesis av l_johan_k.
 • Pink Humanist – Barry Duke, erfaren journalist fotograf driver denna tidskrift och hemsida

Sekularism

Länkar till sekularistiska organisationer världen över

Ateism, rationalism, vetenskap m.m.

Länkar som bl.a. rör brytningspunkten mellan religion och vetenskap.

 • Ateism.se
  Lättfattlig information om vad ateism innebär.
 • Center for Inquiry
  “Transnationell” organisation för förnuft och vetenskap.
 • CSI On-line – Committee for Skeptical Inquiry
  Undersöker paranormala fenomen och andra övernaturligheter. Publicerar tidskriften Skeptical Inquirer.
 • Evolutionsteori.se
  Information på svenska om evolutionsteori och kreationism.
 • James Randi Educational Foundation
  Utbildningsorganisation som vill främja kritiskt tänkande, bland annat genom att vetenskapligt testa paranormala fenomen. Har ett pris på 1 miljon dollar till den som i ett sådant test kan visa att den har en övernaturlig förmåga.
 • RichardDawkins.net
  Richard Dawkins officiella hemsida håller koll på olika intressanta ämnen i media. Dessutom delar den domän med The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science.
 • TalkOrigins Archive
  Artiklar och uppsatser om evolution och kreationism. Alla tänkbara kreationistiska argument refuteras här.
 • Vetenskap och Folkbildning
  Svensk förening som arbetar för att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat.

Övriga organisationer

Länkar till olika organisationer med lovvärda syften.

 • ALMA Europa
  ALMA arbetar med sociala frågor som integration och rasism. Målsättningen är “ett jämlikt och jämställt samhälle där varje person, oavsett kön, etniskt ursprung eller annan tillhörighet, ges samma möjligheter och samma rättigheter”.
 • Amnesty 
 • Barnen Först
  Barnen Först är en internationell, idéell organisation som arbetar för barnens rättigheter.
 • Donationsrådet – Livsviktigt
  Många organdonationer genomförs aldrig då man inte varit säker på den avlidnes vilja. Donationsrådet hjälper människor att göra sin vilja känd.
 • Glöm aldrig Pela och Fadime
  Förening som arbetar mot hedersvåld, bland annat genom att hjälpa offer.
 • Rätten till en värdig död
  En ideell förening för hjälp i livets slutskede
 • FRI – Föreningen Rädda Individen
  Genom information och utbildning försöker FRI förebygga att människor hamnar i destruktiva och manipulativa sammanhang.