Material

Ett sätt att påbörja en dialog om humanism med sin omgivning, är att sprida material om humanism och Humanisterna. Här kommer vi samla material för nedladdning och spridning.

Presentationsmaterial

Humanisternas presentationsfolder: Förnuft – Ansvar – Omtanke.

Här kan du ladda ner två profilannonser: Annons 1 och Annons 2.

Vad vill Humanisterna?

Här samlar vi texter om humanisternas syn på olika ämnen.

Här kan du ladda ner en text om hur Humanisterna ser på skolan.

Organisationsdokument

Här kan du ladda ner Humanisternas stadgar och våra normalstadgar för lokalavdelningar.

Här kan du ladda ner en teckningslista för medlemsskap som kan användas på möten och andra sammankomster i Humanisternas regi.

Studiecirklar

Här kan du ladda ner Humanisternas studiecirkelmaterial, som kan kopieras upp fritt och användas som underlag för en studiecirkel om sekulär humanism.

Humanistisk konfirmation

Här kan du ladda ner en broschyr om Humanistisk konfirmation.

Skolmaterial om rasism och intolerans

Skolmaterialet kan laddas ner här och får användas fritt i skolor och kursverksamhet.

Skolmaterial om sekulär humanism

Skolmaterialet om sekulär humanism kan laddas ner här och får användas fritt i skolor och kursverksamhet. En bok avsedd för lärare kan beställas här.