Medlemstidningen Humanisten


VIKTIGT MEDDELANDE: Vill du ha Humanisten i pappersform? Från och med 2014 kommer Humanisten distribueras som tryckt papperstidning enbart till de medlemmar som anmält att de vill ha den som papperstidning, och digitalt till alla andra. Detta enligt ett kongressbeslut 2013. Det är alltså viktigt att du som fortsättningsvis vill ha den i tryckt form anmäler detta genom att maila kansli@humanisterna.se eller genom att skicka ett brev till: Humanisterna, c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm.


OBS! Medlemstidningen HumanistInfo har efter kongressbeslut bytt namn till Humanisten. Fortsättningsvis kommer namnet Humanisten att användas. Tidigare utgåvor ligger kvar med namnet HumanistInfo. Humanisten är Humanisternas medlemstidning och ingår i medlemsavgiften. Den utkommer fyra gånger om året. Den ingår som en självklar del i Humanisternas kommunikationsstrategi. Humanisten skall ha en egen, informativ profil, anpassad till målgruppen och på ett tilltalande sätt skriva om ämnen som intresserar många läsare. Bevakningen av såväl riks- som lokala aktiviteter och olika möten inom förbundet, är väsentlig. Redaktör är Lars Åberg och ansvarig utgivare är Patrik Lindenfors. Kontakta redaktören via e-post: humanisten@humanisterna.se. Ansvarig utgivare kan nås via e-post: patrik.lindenfors@humanisterna.se Här kan du ladda ner utgivna nummer av medlemstidningen (tidigare: HumanistInfo):

2016

Humanisten nr 1 2016

Humanisten nr 2 2016

Humanisten nr 3 2016

2015

Humanisten nr 1 2015

Humanisten nr 2 2015

Humanisten nr 3 2015

Humanisten nr 4 2015

2013

HumanistInfo nr 1 2013

HumanistInfo nr 2 2013

HumanistInfo nr 3 2013

2012

HumanistInfo nr 1 2012

HumanistInfo nr 2 2012

HumanistInfo nr 3 2012

Humanistinfo nr 4 2012

2011

HumanistInfo nr 1 2011

HumanistInfo nr 2 2011

HumanistInfo nr 3 2011

Humanistinfo nr 4 2011

2010

HumanistInfo nr 1 2010

HumanistInfo nr 2 2010

HumanistInfo nr 3 2010

HumanistInfo nr 4 2010