Bra initiativ mot hederskultur

För ett år sen initierade Mångfaldsforum i Karlstad samtal med politiker om demokratiuppdraget, hedersrelaterat våld och förtryck, samt normer och värden i samhället. Samtalsgruppen som bestod av representanter från olika organisationer, samt specialkompetenser, har även reflekterat över vilka rättigheter och skyldigheter vi har som människor, hur samhället förhåller sig till dessa och vilka kunskaper som saknas.

Utifrån dessa samtal har kommunen tagit flera initiativ. Fokus under 2016 har varit att göra en konkret plan, som kan användas i det dagliga arbetet. Vidare är stora insatser för att utbilda lärare och andra som arbetar med barn och ungdomar inplanerade. En samordnare med fokus på förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck har tillsats och fler andra insatser är på gång.

DinkyDaruvala“Det är viktigt att kunskap om hedersproblematiken finns hos alla, och allra mest hos de yrkesgrupper som möter barn och ungdomar i riskzonen. Det finns för lite systematiskt arbete i kommunerna i denna fråga. Ambitionen i Karlstad att bli den bästa kommunen i dessa frågor och vara ett gott exempel är fördömligt”, säger Dinky Daruvala, som har deltagit i samtalsgruppen som representant för Humanisterna.

Humanisternas välkomnar detta arbete i Karlstad. Flera kommuner har äntligen vaknat och börjat göra betydelsefulla insatser mot hedersrelaterat förtryck, men andra kommuner behöver lära av de goda exemplen. Läs de riktlinjer för förskola, grundskola och gymnasieskola mot hedersrelaterat våld och förtryck som Karlstads kommun tagit fram.