Freedom of Thought Report 2016

A4cover2016-booklet-212x300

Årets Freedom of Thought Report är nu släppt. Pressmeddelande på svenska.

Rapporten publiceras årligen av internationella humanistunionen IHEU och dokumenterar diskriminering och förföljelse av humanister, ateister och icke-religiösa. Den ger också en samlad bedömning per land.

En av många frågor som belyses är hädelselagar. Enligt rapporten är hädelse förbjudet i minst 59 länder, med fängelsestraff eller i vissa fall dödsstraff. 22 länder har lagar mot apostasi. Minst 13 länder har dödsstraff för hädelse eller apostasi.

I förordet skriver Dr. Ahmeed Shaheed, FN:s särskilda föredragande om religionsfrihet: “Vem som helst kan bryta mot sådana lagar, och det har ofta varnats för att de används i politiskt syfte. Dessa lagar kriminaliserar med automatik avvikande åsikter och fritänkande, och gör icke-troende, humanister och ateister till potentiella brottslingar. Än mer chockerande är den grymhet med vilken de som anklagas för sådana lagbrott ofta bestraffas – av statliga institutioner eller utomrättsligt, såsom grannar och släktingar.”

Kontakt: Magnus.Timmerby@humanisterna.se

 

iheu-logo-2013-w300