Gunnar Ståldal till minne

Allt är nära,
allt är långt ifrån
Allt är givet
människan som lån (Pär Lagerkvist)

Den 11 november avled Gunnar Ståldal. Gunnar var under många år en engagerad och verksam medlem i Humanisterna. Han gav stadga åt Stockholmsavdelningen, som han var med om att grunda 1984, som medlem, som styrelseledamot och som dess förste ordförande.

Foto: Urban Jansson

Foto: Urban Jansson

Gunnar, som föddes 1929 i Vänersborg, studerad i sin ungdom teologi och filosofi och hans yrkesbakgrund som lärare i bland annat religionskunskap, gjorde Gunnar väl lämpad att medverka till att bygga upp Humanisterna ideologiskt såväl som – genom sitt flitiga arbete, vänlighet och sinne för praktiska frågor – även organisatoriskt. Gunnar var alltid en av dem som värnade om att nya medlemmar skulle komma till sin rätt i organisationen och att verksamheten med föredrag och medlemsträffar skulle vara utvecklande för alla.

Gunnar hade en förmåga att göra mycket med små medel. Han grundade och drev under många år tidskriften Nya fritänkaren som ett organ för Stockholmsavdelningen inom Humanisterna. Han skrev många av artiklarna själv, utifrån sina breda kunskaper och intresseområden. Han bidrog också med många skrifter inom förbundets tidiga verksamhet, under det tidigare namnet Human-Etiska Förbundet. Gunnar fortsatte skriva och publicera texter in i det sista.

1993 utgavs boken ”Välj själv!”, som Gunnar författat, av Human-Etiska Förbundet. Den boken blev ett betydelsefullt bidrag till framväxten av de ungdomsläger som Humanisterna varje år genomför som ett alternativ till kristna konfirmationsläger. Under ett tiotal år användes boken som grund för en studiecirkel för ungdomar som lärde sig mer om kritiskt tänkande, att beröra filosofiska frågeställningar och att grunda sina åsikter i en humanistisk livsåskådning.

Under ett antal år arbetade Gunnar också med att marknadsföra Humanisterna genom närradioprogram. Med sin bakgrund som lärare var det naturligt att programmen under Gunnars ledning fick en folkbildande karaktär.

Som ett erkännande för de många års arbete Gunnar Ståldal lagt ned under närmare tre decennier, varav två år som förbundsordförande under 90-talet inte att förglömma, utsågs han 2008 till hedersmedlem i förbundet. Vi kommer att sakna Gunnar som förebild och inspirationskälla i vårt arbete. Hans entusiasm kommer dock att leva vidare inom Humanisterna under lång tid framöver.

Gunnar sörjs närmast av anhöriga; hans maka Birgitta Edemo Ståldal, samt döttrarna Gunilla Edemo och Anna Edemo med familjer.

Ulf Schyldt, Ordförande Humanisterna Stockholm
Ulf Gustafsson, Förbundssekreterare Humanisterna