Nya officianter utbildade

Under hösten har nya humanistiska officianter utbildats. Första delen av utbildningen genomfördes lördag-söndag den 22-23 oktober. Elva intresserade elever samlades på Åsa folkhögskola i Sköldinge, som ligger mellan Katrineholm och Flen. Eleverna fick första helgen en teorigenomgång av vad det innebär att vara officiant för begravningar, vigslar och barnvälkomnande. Lärare var Irene Rune och Urban Jansson. De beskrev hur de själva arbetar med de olika ceremonierna, samtidigt som eleverna fick olika uppgifter att lösa två och två eller i grupp. Några komplexa situationer som kursledarna själva upplevt i sin utövning är exempel på övningar. Dessa löstes och diskuterades. Alla hade inte samma syn i alla frågor och det är inte heller önskvärt. Irene och Urban arbetar på lite olika sätt, vilket framkom under kursen. Detta uppskattades av eleverna – att det inte finns bara ett sätt att utföra ceremonier på.

VigselÅsa folkhögskola är en skola med moderna byggnader. Skolan har gamla anor men är renoverad nyligen. Tidigare kurser har genomförts på ställen där eleverna har fått ordna eget boende, men här blev alla inkvarterade i skolans elevrum. Skolan har en matsal med mycket bra mat. Här finns även ett gammalt hus kallat ”gammelgården”. Där samlades elever och lärare på lördagskvällen för gemensam samvaro med allsång, ostbricka och vin.

Sista delen av första helgen fick eleverna bestämma vilka två ceremonier de ville arbeta med till kommande helg. De delades in två och två och fick intervjua varandra. De som då intervjuades fick spela ”kund” och svara på de frågor som den som var officiant ställde. De flesta valde att arbeta med en begravning och en annan ceremoni, men några valde att göra en vigsel och ett barnvälkomnande och hoppade över begravning. Det var fritt att välja vem som skulle begravas, vigas och namnges, men de flesta valde någon anhörig som de kände väl till. I några fall så begravdes en nära anhörig som fortfarande är i livet.

Eleverna åkte sedan hem för att skriva tal till de olika ceremonierna. De fick i uppgift att maila till ”kunden” för att stämma av fakta och även att upplägg motsvarade önskemålen. Alla eleverna fick även ett helt batteri med exempel på genomförda ceremonier som genomförts i verkligheten. Dock var namnen ändrade i dessa exempel.

Alla elever och lärare samlades sedan igen på samma ställe lördag-söndag den 19-20 november. Då genomfördes sammanlagt 22 olika ceremonier. Eftersom en ceremoni ibland innehåller musik och dikter hoppades just dessa avsnitt över för att spara tid. Lärarna gav sedan feedback på framförande och manus. Även ”kunden” fick möjlighet att ge sitt intryck av ceremonin. Några av eleverna hade tidigare prövat på att genomföra ceremonier och de kom med nya inslag som även lärarna kunde ta till sig. Några av eleverna kände sig nervösa vid framförandet, vilket är naturligt. Men alla uppskattade att de i den trygga övningsmiljön kunde testa och prova sin förmåga.

ceremonierEleverna kom från olika delar av vårt land och de flesta av dem kommer inom kort att publicera sina presentationer på vår hemsida, så att intresserade kan kontakta dem för officiantuppdrag.

Urban Jansson