Summering av påveutspelet

Summering2

 

Här är en summering av Humanisternas utspel och pressbevakningen vid påvens Sverigebesök den 30 oktober.

  • Humanisterna Syd satte upp “Tio teser för en mer human kyrka” på Lunds domkyrka. Video på svenska och engelska.
  • 500 exemplar av “Tio teser” utdelade vid insläppet till Malmö Arena och Swedbank Stadion inför påvens framträdanden
  • Pressmeddelande från Humanisterna: “Tio teser för en mer human kyrka”
  • Debattinlägg i Aftonbladet av Humanisternas förbundsstyrelse: “Tio teser för en mer human kyrka”
  • Debattinlägg i Dagens Samhälle av Patrik Lindenfors: “Svenska kyrkan har bjudit in en ledare för en misogyn, uttalat homofob organisation”
  • Ståupp-komedi arrangerad av Humanisterna Syd
    banner

 

PRESSBEVAKNING:

Not: I videoinspelningen av manifestationen utanför Lunds domkyrka sägs att påven bjudits in av Svenska kyrkan, men det var Lutherska Världsförbundet, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige som tillsammans stod för värdskapet.

 

Affisch 10 teser - SV

 

Affisch 10 teser - EN