Presskommentar

gympalektion

(S) på väg i rätt riktning om religiösa friskolor

Det är bra att Socialdemokraternas ledningen nu vid partiet kongress lägger förslag om att skärpa reglerna för religiösa friskolor. Det är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. [Läs mer...]

Foto: Ulf Gustafsson

Dödshotad bloggare utvisas till Bangladesh

Den bangladeshiske bloggaren Mishu Dhar hotades till livet i sitt hemland. Nu vill Migrationsverket skicka tillbaka honom till Bangladesh. Svenska PEN och Förbundet Humanisterna anser att beslutet strider mot Sveriges åtagande att skydda yttrandefriheten. [Läs mer...]

gympalektion

Välkommet att regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser

Det är mycket glädjande att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) nu annonserar att regeringen avser att förbjuda könsuppdelade klasser. Skolan har en viktig roll i att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män, i dag sviks många barn i detta hänseende. [Läs mer...]

Karlstad

Bra initiativ mot hederskultur

Humanisternas välkomnar det arbete Karlstad kommun initierat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Flera kommuner behöver lära av de goda exemplen. [Läs mer...]

LämnaSvenskaKyrkan

Kommentar om Svenska kyrkans medlemsvård

En ny internettjänst som erbjuder möjligheten att "Lämna Svenska kyrkan online på 10 sekunder" har uppmärksammats i media. Detta föranleder oss att kommentera hur Svenska kyrkan sköter sin medlemshantering och bemöter den nya internettjänsten. [Läs mer...]

Annons

Stopp för religiösa friskolor

Vi välkomnar Liberalernas utspel. Förhoppningsvis kommer regeringen ta tag i denna fråga under hösten. Ett stopp för religiösa friskolor är viktigt för att motverka ökad segregation i samhället. [Läs mer...]

Uttalande angående #minhijab

Humanisterna som förbund är inte initiativtagare till uppropet #minhijab. Men vi delar uppfattningen att alla kvinnor ska ha rätt att själva välja hur de ska klä sig. [Läs mer...]

Humanisterna begär utredning om religiösa skolor

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) har öppnat upp för att se över religiösa skolor i Sverige. Det välkomnas av Humanisternas ordförande Christer Sturmark, som nu uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om hur regelverket som idag tillåter konfessionella skolor kan förändras. – Religionsfrihet förutsätter en sekulär stat och skola. Först då kan alla fritt välja – […] [Läs mer...]

SaraM

Sara Mohammad får Årets MR-pristagare

Svenska FN-förbundet har tilldelat Sara Mohammad utmärkelsen Årets MR-pristagare 2016. Hon får priset som “en orädd och engagerad försvarare av flickors och unga kvinnors rättigheter.” Denna utmärkelse välkomnas av Humanisternas förbundsstyrelse: Vi från Humanisternas förbundsstyrelse vill uttrycka vår uppskattning över att Sara Mohammad har fått MR-priset. Vi tycker att det är mycket välförtjänt. Frågan om hedersvåld […] [Läs mer...]

Humanisterna sekulära alternativ likställs vid riksmötets öppnande

I samband med riksdagens öppnande i september arrangeras en gudstjänst i Storkyrkan. De senaste fyra åren har Humanisterna arrangerat en sekulärt ceremoni som alternativ. Förra året talade Staffan Bergström, professor i internationell hälsa, om mänskliga rättigheter med inriktning på mödrar och barn. Bland de som deltog återfanns justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman. Riksdagsförvaltningen har nu […] [Läs mer...]

« Äldre inlägg