Pressmeddelande

A4cover2016-booklet-212x300

Freedom of Thought Report 2016

Freedom of Thought Report 2016 dokumenterar diskriminering och förföljelse av humanister, ateister och icke-religiösa. [Läs mer...]

RSFLNewcomer

Hedeniuspriset 2016 till RFSL Newcomers

Årets Hedeniuspris tilldelas RFSL Newcomers, ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. [Läs mer...]

Barnläser

Yttrande om Barnkonventionen som svensk lag

Humanisterna lämnade i förra veckan in sitt remissvar på betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag. Humanisterna delar utredningens förslag att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning och yttrar sig med utgångspunkt i vårt fokusområde, religionsfrihetsfrågor. [Läs mer...]

Konstakademin

Ministerdeltagare på den officiellt erkända sekulära ceremonin vid Riksmötets öppnande

I samband med öppnandet av årets Riksmöte får den sekulära ceremoni som förbundet Humanisterna arrangerar en likställd status med den religiösa ceremonin i Storkyrkan. [Läs mer...]

Statens stöd borde vara livsåskådningsneutralt

Idag presenterar regeringen direktiven till en utredning som ska se över statens stöd till trossamfund. Med anledning av detta skriver Humanisterna på SvD Brännpunkt idag: Kräv inte religiös tro för statsstöd. Behovet av en översyn av regelverket är uppenbart: många av de organisationer som idag uppbär statligt stöd lever inte upp till den värdegrund som […] [Läs mer...]

cover

Global kartläggning: icke-religiösa allt mer förföljda

Freedom of Thought Report är en unik kartläggning av hur icke-troende diskrimineras och förföljs globalt. Rapporten lägger fram fakta land för land och belyser även flera enskilda fall, som den serie mord som drabbat ateister i Bangladesh. Även Sverige får kritik för diskriminering av asylskäl och i skattesystemet. [Läs mer...]

Ulf Danielsson

Hedeniuspriset 2015 till fysikprofessor Ulf Danielsson (se föredraget från prisutdelningen här)

Årets Hedeniuspris tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Han tilldelas priset för sin passionerade och inspirerande folkbildning om en vetenskaplig förståelse av verkligheten. Ulf Danielsson ligger bakom en rad populärvetenskapliga böcker och sommarpratade även 2010. Välkomna till prisutdelning och föredrag Tid: Söndagen den 22 november kl 14 Plats: ABF-huset på Sveavägen […] [Läs mer...]

ABL-FILM-Poster-small

A Better Life: filmturné och regissörssamtal

Humanisterna har nöjet att premiärvisa filmen A Better Life i Malmö, Göteborg, Karlstad, Linköping och Södertälje. [Läs mer...]

riksdagshuset

Humanisterna arrangerar sekulär samling i samband med riksdagens öppnande

Regeringen företräds vid sekulär högtidsstund i samband med riksmötets öppnande tisdagen den 15 september kl 12.30. [Läs mer...]

Minneslund

Låt kommunerna ta över begravningsverksamheten

Det är hög tid att Svenska kyrkans dominerande ställning som huvudman för begravningsverksamheten ses över. För dem som inte identifierar sig med den svenskkyrkliga begravningstraditionen finns flera förbättringar att önska. Det finns få religionsneutrala begravningsplatser i Sverige. På vissa orter finns inga ändamålsenliga ceremonilokaler utan religiösa symboler. Begravningsombuden, som ska tillvarata intressena hos alla som inte är medlemmar […] [Läs mer...]

« Äldre inlägg