Opinionsbildning

Humanisterna har numera en etablerad opinionsbildande och samhällspåverkande roll. Vår ambition är att påverka politiker och samhällsutvecklingen mot ett mer sekulärt Sverige och en mer sekulär värld.

Opinionsbildning spelar en central roll i den processen. Politiken är idag oerhört beroende av opinionen och vilka frågor som media väljer att lyfta fram. Humanisterna skall därför fortsätta att arbeta strategiskt med opinionsbildning och delta aktivt i samhällsdebatten. I kraft av vårt växande medlemsantal och framförallt ökande legitimitet ska vi interagera med riksdagsledamöter, vara remissinstanser och referensorganisation i alla de frågor som rör vårt område.