Ordförandekonferens

Ordförandekonferensen inrättades formellt vid förbundets årsmöte 2007 men hade sitt första möte redan 2006. Ordförandekonferensen är ett rekommenderande organ till förbundsstyrelsen och består av lokalavdelningarnas ordföranden, samt minst tre av förbundsstyrelsens ledamöter.

På ordförandekonferensen får förbundet och lokalavdelningarna chansen att utbyta idéer och erfarenheter och koordinera verksamheter över hela landet.