Projekt om religiöst kvinnoförtryck

En stor del av det kvinnoförtryck som existerar i världen, och även i Sverige, har sin grogrund i religiösa normer. Humanisterna driver projektet Kvinnors utsatthet i religiösa kontexter sedan oktober 2009. Syftet är att höja medvetenheten om religionens betydelse vid detta förtryck.

Kvinnoförtryck som har sin grogrund i religiösa normer kan till exempel yttra sig i att flickor eller kvinnor inskränks i sin kroppsliga integritet och sexuella frihet, inte får delta i skolundervisning eller högre utbildning på samma villkor som pojkar eller män, inte får gifta sig med vem de vill, inte får klä sig hur de vill eller inte får möjlighet att delta i arbetslivet på jämställda villkor. Syftet med projektet är att upplysa om, förebygga och motverka denna typ av diskriminering. Vi vill skapa debatt och undanröja den försiktighet som för närvarande råder kring religion som hinder för kvinnors frihet. Vi vill också påverka politiker att avsätta resurser för att bekämpa detta förtryck. Humanisterna håller bl.a. offentliga seminarier och föreläsningar i frågan och planerar att trycka upp och dela ut informationsblad på flera språk samt starta debatt i tidningar.

Som ett led i projektet har en tankesmedja startats, där vi samlar personer med särskild kompetens i frågor om religion och könsförtryck. Här ingår forskare, skribenter och andra aktiva. Tankesmedjans ambition är i första hand att fungera som ett forum för intern fortbildning och diskussion. På längre sikt är målet att bedriva utåtriktad verksamhet och opinionsbildande arbete i dessa frågor.