Riksmötets öppnande

Sedan 2012 arrangerar Humanisterna en sekulär högtidsstund i samband med Riksmötets öppnande. Högtidsstunden genomförs innan riksdagsledamöter och riksdagens gäster samlas för den officiella ceremonin i Riksdagshuset.

Syftet med högtidsstunden är erbjuda ett sekulärt alterantiv för de som deltar i ceremonin och vill uppleva något annat än gudstjänsten som samtidigt genomförs i Storkyrkan. Humanisterna vill med högtidsstunden uppmärksamma värdet av demokrati, en sekulär stat och mänskliga rättigheter.

Konstakademien

Konstakademien

 

Riksmötets öppnande 13 september 2016

Den sekulära samlingen genomförs 2016 på Konstakademien, Fredsgatan 12. Temat för året är mänskliga rättigheter och trosfrihet.

Program:
• Humanisternas ordförande Christer Sturmark hälsar välkommen
• Tal av Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen
• Musik av The Real Group, Water
• Tal av Mili, flykting från Bangladesh
• Musik av The Real Group, Scandinavian Shuffle
• Avslutning

Morgan o Ygeman 2015 2

Anders Ygeman och Morgan Johansson, 2015

Historik

Trots att staten och kyrkan skiljdes år 2000 fortsatte gudstjänsten i Storkyrkan att vara en officiell programpunkt under dagen då Riksmötet öppnas. Först de senaste åren har Riksdagsförvaltningen ändrat sina rutiner och från och med 2016 likabehandlas gudstjänsten och den sekulära högtidsstunden.

Den sekulära högtidsstunden genomfördes 2012-2015 i Bellmanrummet på Den Gyldene Freden. Tidigare år har temat varit:
2015 ”Mänskliga rättigheter för mödrar och barn”, talare Staffan Bergström
2014 ”Behovet av rationellt tänkande och en ny upplysningstid”, talare Åsa Wikforss
2013 ”Människan: en social solist”, talare Staffan Ulfstrand
2012 ”Den vetenskapliga skapelseberättelsen”, talare Ulf Danielsson