Valberedning, förtroendemedlem och revisorer

Humanisternas valberedning består av:

  • Bengt Westerberg, sammankallande
  • Anna Bergström
  • Nina Cederberg
  • Dan Larhammar
  • Hans Loo

Valberedningen kan kontaktas via: valberedning@humanisterna.se

Förtroendemedlem:

Enskilda medlemmar kan vända sig till förtroendemedlemmen om hen av olika skäl inte vill ta upp en känslig fråga med någon i förbundsstyrelsen eller lokalavdelningens styrelse.

Revisorer:

  • Carina Krii
  • Stefan Björnsson

Revisorssupplenter:

  • Jürgen Gräfenstein
  • Gerd Silk