Debatt

Are religion and science compatible?

Går det att förena religion och vetenskap eller är konflikten mellan dessa sfärer oförsonlig? Vad bidrar religion med, eller är det så att vetenskap är tillräckligt? Debatt mellan Lawrence Krauss, professor i fysik och författare till boken Ett universum ur ingenting, och Roland Poirier Martinsson, författare och doktor i filosofi. (Debatten sker på engelska.) [Läs mer...]

Ateism eller Gudstro, vad är rimligast?

Debatt mellan Patrik Lindenfors, Humanisterna och Mats Selander, Kristna Värdepartiet, från Credoakademins Skeptikervecka på Stockholms universitet. [Läs mer...]

Är religion eller sekulär humanism bäst för vårt samhälle?

Har religion en unik betydelse för människors liv, eller kan en sekulär livsåskådning ge minst lika bra svar på livets stora frågor? Är mer eller mindre religion lösningen på samtidens problem? Hur skapas tolerans mellan olika livsåskådningar? Runt dessa frågor debatterar Kashif Virk, imam Islams Ahmadiyya Samfund, med Christer Sturmark, ordförande för Förbundet Humanisterna. Inspelat […] [Läs mer...]

Om öppenhet, Gud, icke-Gud och att mötas med respekt

Vem är mest öppen, präst-Eskil eller humanist-Christer? Staffan Dopping leder ett ideologiskt och personligt samtal om kristendom och sekulär humanism, om det som skiljer och förenar. En debatt, eller snarare ett samtal, mellan två personer som än så länge bara mötts på Twitter. Medverkande: Eskil Selander är präst i Svenska kyrkan, stationerad i Märsta pastorat. […] [Läs mer...]

Debatt om religion, stat och integration

Debatt mellan Christer Sturmark, ordförande Humanisterna, och Tommy Hansson, Sverigedemokraterna Södertälje, om religion, stat och integration. Moderator: Joakim Ströberg. Inspelat i Wendela Hebbes hus, Södertälje, den 8 april 2015. [Läs mer...]

Religionens roll i skolan

Ett samtal om religionens roll i skolan mellan Christer Sturmark, Ordförande i förbundet Humanisterna, och Elof Hansjons (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje Kommun. Tema: Hur hanterar skolorna i Södertälje konflikter mellan religion och vetenskap. Inspelat på Wendela Hebbes hus i Södertälje, torsdagen den 26 mars. [Läs mer...]

Paneldebatt om religion och vetenskap

Avslutande debatt under seminariet Religion och vetenskap – en fortbildningsdag för lärare. Medverkande: Per Kornhall, Åsa Wikforss, Christer Sturmark och Dan Larhammar. Samtalsledare: Sören Holst. Om fortbildningsdagen: En av fyra EU-medborgare är icke-religiös. Cirka 70 procent av svenskarna tror inte på någon personlig gud. Omkring 30 procent av svenskarna uppger att de saknar gudstro. Syns […] [Läs mer...]

Paneldiskussion - Religionens betydelse inom Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogik är en pedagogik som baseras på en antroposofisk bild och syn på människan och tillämpas vid Waldorfskolor. Vad har religionen för betydelse inom Waldorfpedagogiken och hur lämpar den sig i en konfessionsfri skola? Debatt i Södertälje stadshus den 1 juni 2014, mellan lokala partirepresentanter, waldorfläraren Leif Tjärnstig och Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Inspelat av […] [Läs mer...]

Debatt mellan Kristna Värdepartiet och Humanisterna

Den 4 september debatterade Humanisternas Christer Sturmark och Kristna Värdepartiets Per Kronlid. En debatt som direkt berör vilka rättigheter och skyldigheter varje person bör ha. Ska alla ha en egenbestämmande över sin kropp eller ej? Ska sexuell läggning spela roll för vad som får betraktas som äktenskap? Ska politiken ge särskild hänsyn till någon religion före andra, eller ej? […] [Läs mer...]

Enfald eller mångfald i läroboken?

Enfald eller mångfald i läroboken? - Om livsåskådningar i skolan. Med Börge Ring, Christer Sturmark, David Thurfjell och Agneta Bronäs. [Läs mer...]

« Äldre inlägg