Övriga video

Riksmötets öppnande - sekulära högtidsstunden

I samband med öppnandet av årets Riksmöte fick den sekulära ceremoni som förbundet Humanisterna arrangerar en likställd status med den religiösa ceremonin i Storkyrkan. Det hade Riksdagens förvaltning beslutat. På den sekulära ceremonin deltog svenska Amnestys generalsekreterare Anna Lindenfors, liksom ”Mili”, en muslimsk asylsökande från Bangladesh. Musikuppträdande av The Real Group. [Läs mer...]