Ceremonier

Humanisterna vill ta tillvara människors behov av traditioner och ceremonier för att skapa gemenskap och högtid. Särskilt märks dessa behov i avgörande skeden i livet, som födelse, vuxenblivande, val av livskamrat och när någon närstående avlider. Humanisterna vill medverka till att möta dessa behov, så att människor utan religiös tro kan hålla högtider och ceremonier under ärliga och värdiga former.

Humanisterna utbildar officianter för att kunna ge en allt bättre ceremoniservice till alla som önskar icke-religiösa ceremonier i samband med olika livsskeden. Idag har vi ett 30-tal aktiva officianter spridda över Sverige.

ceremonier-i-livetLäs mer om: Barnvälkomnande, Vigsel, Begravning, Officianter

Läs mer om ceremonier, med eller utan officiant i boken: Ceremonier i livet.

Humanisterna gav år 2000 ut Den Svenska Högtidsboken.